Hydroscand-arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Hydroscand Oy, Orikedonkatu 5, 20380 Turku (myöhemmin "Järjestäjä").
Y-tunnus: 0297907-2

 

2. Osallistuminen

2.1. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

 

2.2. Osallistumislomake

Arvontaan osallistuminen tapahtuu Järjestäjän määrittämän osallistumislomakkeen kautta.

 

3. Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan siihen kyseiseen arvontaan määritelty palkinto. Arvonnan palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

 

4. Voittajien valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta voittajan. Arvontaan osallistujat antavat Järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta Järjestäjän valitsemissa medioissa.

Voittaja arvotaan satunnaisesti kaikkien osallistujien kesken.

Järjestäjä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Tässä yhteydessä voittajan tulee toimittaa Järjestäjälle osoitteensa palkintoa varten. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 1 viikon sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

 

5. Rekisteritiedot

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta. Osallistujan antamia tietoja ei myydä tai luovuteta kolmansille osapuolille.

 

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa mahdollisesta lakisääteisestä arpajaisverosta liittyen arpajaispalkintoihin. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

 

7. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Järjestäjä ei ole vastuussa markkinointimateriaalien paino- tai kirjoitusvirheistä aiheutuvista seuraamuksista.